Tip 2 şeker hastalığının tedavisinde metabolik cerrahi

Tip 2 şeker hastalığı ve obezite, genellikle birlikte var olan kronik hastalıklardır. Hastaların yaklaşık %85'i aşırı kilolu veya obez olarak kategorize eden vücut kitle indeksi (VKİ) göstermektedir. Bu hastalarda ortaya çıkan insülin direnci hiperglisemi, gluko-toksisite ve beta-hücre yetersizliğine neden olmaktadır. Sonuç olarak diabet bu hastalarda mikrovasküler (nöropati, nefropati, retinopati) ve makrovasküler (miyokard enfarktüsü, inme) hasarlara yol açar. Metabolik cerrahi, tip 2 şeker hastalığı olan hastalarda % 23-60 oranında uzun süreli remisyon sağlayan tek tedavidir. Yaşam tarzı değişiklikleri (diet-egzersiz) ve ilaçlar ile tip 2 şeker hastalığı olan hastaların ancak %53’ünde HbA1c düzeyleri %7’in altına inebilmektedir.

Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlar ile istenen tedavi hedeflerine ulaşamayan obezite ve tip 2 şeker hastalığı olan hastalar için, metabolik cerrahi en etkili tedavi olarak ortaya çıkmıştır. İnce bağırsakta besin akışını değiştirerek veya değiştirmeksizin mide hacmini azaltan bu prosedürler, aslında aşırı obeziteye sahip hastalarda uzun süreli kilo kaybı sağlamak için geliştirilen ameliyatlardır. Bu ameliyatların obeziteye bağlı ek hastalıkların, özellikle de tip 2 şeker hastalığı’nın dramatik düzelmesine veya hafifletilmesine neden oldukları bilinmektedir. Araştırmalar, bu etkilerin sadece kilo kaybına ikincil değil, aynı zamanda mide-bağırsak sistemlerinde oluşturdukları fizyolojik değişiklikler neticesinde gelişen nöroendokrin mekanizmalara da bağlı olduğunu göstermiştir. Bu sebeplerden dolayı, metabolik cerrahi olarak adlandırılan bu ameliyatlar tip 2 şeker hastalığı’nı veya metabolik hastalığı tedavi etmek için birincil niyetle giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli'nin www.abdulkadirbedirli.com sitesine buradan ulaşabilirsiniz...