Obeziteye Bağlı Sağlık Problemleri

Obezite yani aşırı şişmanlık kronik bir süreç olup, yıllar içerisinde beraberinde hayat kalitesinde düşüş, psikolojik fonksiyonlarda bozulma ve morbidite-mortalite taşımaktadır.

Obezite’ye bağlı başlıca sağlık problemleri; kardiak hastalıklar, diabetes mellitus, uyku apnesi, hipertansiyon, lipid bozuklukları, reflü hastalığı, idrar tutamama, eklem hastalığı ve kısırlıktır. Bunların dışında obezite’nin etyolojisinde rolü olduğu bilimsel olarak kanıtlanan kanserler erkeklerde kolon, rektum ve prostat; kadınlarda meme, uterus ve overlerdir.

Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli'nin www.abdulkadirbedirli.com sitesine buradan ulaşabilirsiniz...