Obezitenin Cerrahi Tedavisi

Obezite yani şişmanlık, birçok dünya ülkesinin önemli sağlık problemlerinden birisidir. Türkiye İstatistik Kurumunun 2012 yılı raporlarına göre ülkemizdeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun ’sinin obez olduğu gözlendi. Cinsiyete göre obezite oranları ise kadınlarda %21 ve erkeklerde ’dür. Diet ve egzersiz kilo vermek için arzu edilen bir durum olmakla beraber, maalesef morbid obez hastaların ancak %5 ile ’u kilo vermede devamlılık göstermektedir.

İlk kez 1991 yılında Amerikada’ki Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından diyet ve egzersiz yöntemleriyle kilo vermede başarısız olan ve vücut kitle indeksi 40’dan fazla olan hastaları yüksek riskli olarak tanımlamış ve bu hastalarda cerrahiyi önermiştir. Günümüz için morbid obezitenin uzun dönemli tedavisinde cerrahi tedavi en etkili yaklaşımdır. Morbid obezite cerrahisi geçiren hastaların beklenen yaşam sürelerinde artma, obeziteye eşlik eden diyabet benzeri metabolik hastalıklarda düzelme olmaktadır. Cerrahinin olumlu etkileri sonucunda bariatrik cerrahi olarak da adlandırılan obezite ameliyatları giderek artan sıklıkta uygulanır hale gelmiştir.

Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli'nin www.abdulkadirbedirli.com sitesine buradan ulaşabilirsiniz...