Metabolik ve Bariatrik Cerrahi

Günümüzde kullanılan yeni diyabet ilaçlarına rağmen, tip 2 şeker hastalığı olan erişkinlerin ancak yarıdan daha azı uzun dönemde komplikasyon gelişmeden hayatlarına devam edebilmektedirler. Oysa metabolik cerrahi bu hastalarda hızlı ve dramatik bir şekilde kan şekerini kontrol altına alır. Metabolik Cerrahi terimi, metabolik hastalıkları olan özellikle  tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan cerrahi prosedürleri tanımlamak için kullanılmaktadır. En iyi bilinen metabolik cerrahi prosedürü, 20 yılı aşkın deneyimiyle Roux-en-Y Gastrik Bypass'tır. Bunun dışında sleeve gastrektomi ve duodenal switch ameliyatları da şeker kontrolünde uygulanan diğer metabolik cerrahi işlemlerdir. Son zamanlarda, özellikle aşırı kilo sorunu olmayan ancak tip 2 diabeti olan hastalarda İlial İnterpozisyon ve Duodenojejunal Bypass ameliyatları gündeme gelmiştir. Özellikle İleal İnterpozisyon ameliyatlarının şeker hastalığını kontrol etmedeki yüksek başarı oranları dikkat çekicidir.

Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli'nin www.abdulkadirbedirli.com sitesine buradan ulaşabilirsiniz...